topbillede

Priser pr. 1. januar 2019

Konsultation og behandling koster 500 kr. pr. påbegyndte halve time. En ManuVision-behandling varer normalt 1 time inklusive en kort snak før og efter behandlingen. Hvis du har behov for en længerevarende behandling, kan du enten bestille tid dette på forhånd, eller vi kan aftale det undervejs, såfremt jeg har en ledig tid efter din behandling.

 

Klippekort/rabatkort til ManuVision-behandlinger (afsnittet er under revision)

Hvis du køber et klippekort til 4 ManuVision-behandlinger, får du 10% rabat (spar 100 kr. pr. behandling). Hele beløbet betales efter den første af de 4 behandlinger. Du får et aftalekort, der fungerer som dit klippekort.
Klippekortet er gyldigt i 4 måneder fra din første behandling.

Hvis du herefter fortsætter med ManuVision-behandlinger, får du 12,5% rabat på behandling nr. 5, 6, 7 og 8. (spar 125 kr. pr. behandling) Hele beløbet efter den 5. behandling. Du får et aftalekort, der fungerer som dit klippekort.
Klippekortet er gyldigt i 4 måneder fra din 5. behandling.

Hvis du herefter fortsætter med ManuVision-behandlinger, får du 15% rabat på alle dine efterfølgende ManuVision-behandlinger indenfor 12 måneder fra din første behandling (spar 150 kr. pr. behandling). Du får et aftalekort, der fungerer som dit rabatkor, hvor du betaler pr. behandling.
12 måneder efter din første behandling nulstilles din rabatordning, hvorefter en ny rabatperiode starter, såfremt du fortsætter med ManuVision-behandlinger.

 

Skaf en ny klient til ManuVision-beandling

Hvis du skaffer en ny klient får vedkommende 10% rabat på den første behandling, også hvis han/hun køber et klippekort til 4 ManuVision-behandlinger. Tillægsrabatten opnås kun på den første af de 4 behandlinger.

Som tak får du også 10% rabat på din efterfølgende ManuVision-behandling. Hvis du har et klippekort eller rabatkort, kan du enten vælge at få modregnet rabatten, næste gang du fornyer dit klippekort eller få udbetalt rabatten.

Ultralyd-undersøgelse faktureres med et tillæg på 500 kr.

Blodprøver og hjertekardiogram (EKG) faktureres med et tillæg på 125 kr. plus prisen for de prøver, der tages.
Prøverne tages på visse af Region Hovedstadens laboratorier.
Se vejledende priser her. (Der tages forbehold for prisstigninger fra Regionens side).
Se åbningstider og adresser her. (Der tages forbehold for ændringer fra Regionens side).

Podeprøver faktureres med et tillæg på 125 kr. plus prisen for de prøver, der tages.
Se vejledende priser her. (Der tages forbehold for prisstigninger fra Regionens side).

Recept på medicinsk cannabis koster 200 kr. pr. gang.
NB! Recept på medicinsk cannabis udsteds kun i forbindelse med en konsultation og efter skriftlig information og accept af særlig kontrol.

 

Betaling

1) Via MobilePay til 32337

2) Via bankoverførsel til Lægernes Bank, Reg.nr.: 6771 Kontonr.: 0006772265

Betalingen forfalder samme dag umiddelbart efter en konsultation og/eller behandling.

Ved manglende betaling 1 uge efter en konsultation/behandling opkræves et rykkergebyr på 100 kr pr. rykker.

 

Afbudspolitik

Ved afbud mindre end 24 timer før aftalt tid faktureres med 75% af beløbet for den planlagte konsultation og behandling.

Hvis du har et klippekort til ManuVision-behandling, koster det således 75% af prisen på det klip, du har købt. Du kan vælge at betale beløbet ved din efterfølgende behandling, eller betale med et klip, og så have et tilgodebevis eller få restbeløbet for klippet udbetalt.

Ved udeblivelse uden afbud faktureres med 100% af beløbet for den planlagte konsultation og behandling.

 

For sent fremmøde

Ved for sent fremmøde, og hvis den planlagte konsultation og behandling kan gennemføres inden for den afsatte tid, koster det ikke ekstra. 

 

Politik vedr. rabatordninger

Hvis du er på kontanthjælp, SU eller tilhører anden lavindkomstgruppe på kontanthjælpslignende niveau uden anden samtidig indkomst eller formue, gives der 10% rabat på alle enkeltstående konsultationer og behandlinger - dog med nedenstående undtagelser. Der gives

Der gives IKKE rabat på tillægsydelser som blodprøver, EKG og podninger. Der gives heller ikke rabat på konsultation, behandling og ultralyd-skanning, hvis du har en samlever/ægtefælle, der har anden indkomst end de nævnte, eller hvis han/hun har formue.

For at opnå rabat bedes du medbringe og fremvise dokumentation. Som dokumentation kan du bruge en kopi af din seneste udbetalingsmeddelelse fra e-boks eller tilsvarende skrivelse fra Jobcenteret/Borgerservice i din bopælskommune.

 

Medlem af "Danmark"?
Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du få tilskud til fx speciallægekonsultation og akupunktur afhængig af, hvilken gruppe du er i, jf. www.sygeforsikring.dk. NB! Du skal selv indsende dine fakturaer til "Danmark".

 

Medlem af sygesikringsgruppe 2?
Hvis du er i sygesikringsgruppe 2, kan du evt. få refunderet en del af regningen gennem din kommune ved at henvende dig på Borgerservice. NB! Husk at medbringe din faktura.

 

Andre undtagelser for at opnå rabat

Du kan ikke kombinere flere rabatordninger, medmindre det står udtrykkelig anført i et tilbud.

Hvis du kan få tilskud til en given undersøgelse eller behandling fx via Danmark, eller hvis du kan få tilskud fra din bopælskommune, fordi du er i sygesikringsgruppe 2, gives der ikke rabat ud over rabat ved tilbud som fx klippekort.

Hvis du har en pensions- eller lønforsikringsudbetaling, eller såfremt du har formue, kan der ikke gives rabat ud over rabat ved tilbud som fx klippekort.

Hvis du har en sundhedsforsikring uanset type, gives der ikke rabat, hvis udgiften til undersøgelse og behandling dækkes af dit forsikringsselskab. Hvis jeg har aftale med dit forsikringsselskab, kan du derfor ikke benytte dig af klippekort eller andre rabatordninger, så længe din sundhedsforsikring dækker udgifterne. Hvis behandlingen/ydelsen ikke dækkes af din forsikringsordning, kan du naturligvis stadig benytte dig af fx klippekort, eller opnå rabat hvis du fx er medlem af SIND eller Ældresagen.

Det er ene og alene klinikken, der fastsætter betingelser for rabatordninger og undtagelser herfor.